Pärnu Käsikellastuudio

Pärnu käsikellastuudio on loodud aastal 1998. 17 tegutsemisaasta jooksul on kellamängijate arv aina kasvanud, erahuvialakool pakub täna tegevust igas vanuses pärnakatele. Repertuaarist võib leida nii originaalloomingut, klassika- ja rahvamuusikaseadeid kodust ja laiast ilmast, Eesti autorite teoseid kui ka näiteks filmimuusikat ja rockballaade. Paljud arranžeeringud käsikelladele on tehtud Elo Kesküla poolt, kes on ühtlasi ka stuudio kunstiline juht. Pärnu käsikellamängijad armastavad tihti „ületada tüüpilise kellaansambli piire“ – koos katsetatakse kõiki musitseerimisvorme ja –stiile ning tehakse koostööd erinevate vokaal- ja instrumentaalsolistidega, kooridega, rahvamuusikutega jne. Edukad kontsert- ja konkursireisid on viinud käsikellamängijad lisaks Eesti kontserdipaikadele ka Soome, Rootsi, Saksamaale, Venemaale, USA-sse. Tänavu juunis naaseti koos Pärnu kammerkooriga Austriast A. Bruckneri nimeliselt rahvusvaheliselt koorikonkursilt kulddiplomi ja eripreemiaga. Pärnu käsikellastuudio on valitud linna esinduskollektiivide hulka.